หางานเชียงราย ต้องได้งาน

หางานเชียงราย

สำหรับผู้ว่างงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย และต้องการหางานเชียงรายทำที่เชียงราย เนื่องจากอยู่ใกล้ที่พัก ก็ควรมองหางานที่มีประกาศอยู่ทั้งในเว็บไซต์ และหน้าสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือโรงงานผลิตต่าง ๆ ซึ่งเราได้เป็นสื่อที่จะนำประกาศบางส่วนมาให้รับรู้ดังนี้

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถสมัครได้ และมีการ “อัพเดททุกวัน” ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นงาน ตำแหน่งพนันงานขายของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงรายนั่นเอง เป็นตำแหน่งงานว่างที่ผู้หางานเชียงรายต้องการ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1.พนักงานส่งของ ส่งเอกสาร หรือพนักงานเซลส์แมน 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานหางานเชียงราย 

1. เพศชาย 

2. มีอายุระหว่าง 20-35 ปี 

3. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./หรือปริญญาตรี ขึ้นไป 

4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ ร่างกายแข็งแรงสามารถยกของหนักได้ มีความรอบคอบในการทำงาน และรักงานบริการ 

6. พร้อมทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่นได้ 

รายละเอียดของการทำงาน เวลาทำงานเริ่มงาน 8.00 ถึง 18.00 น. 

หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

ลักษณะงานเป็นงานการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่ง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย และรับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า 

มีค่าตอบแทนในรูปแบบคอมมินชั่นในการขายให้ตาม % ที่ขายได้ 

2. พนักงานจัดส่งสินค้า 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 

1. เพศหญิง หรือชาย 

2. อายุอยู่ระหว่าง 20-35 ปี 

3. มีวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช/ปวส. 

4. มีอัธยาศัยดี รักเพื่อนร่วมงาน ไม่เห็นแก่ตัว หรือเห็นแก่ได้ 

5. มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบสูง 

รายละเอียดของผู้สมัครงาน 

ทำงานระหว่าง 8.00-17.30 น. 

หยุดสัปดาห์ละ1 วัน 

ลักษณะงาน ทำงานเช๊คสต๊อค/ติดป้ายราคา/และงานจัดส่งสินค้า 

เอกสารหลักฐานการสมัครงาน 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ เซ็นต์สำเนาถูกต้อง 

2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ เป็นใบเกรดที่กำลังศึกษาปี 1 ถึงเทอมปัจจุบัน 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

4. รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ 

วิธีการสมัคร เตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบ นำมาเป็นหลักฐานในการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เชื่อว่าการหางานเชียงราย ของผู้ว่างงานและต้องการหางานทำ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย จะต้องสำเร็จตามความประสงค์หากท่านใช้วิธีการสมัครงานตามที่ได้บอกกล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากตำแหน่งงานในจังหวัดเชียงรายยังมีว่างอยู่อีกมาก ซึ่งถ้าผู้สมัครไม่เป็นผู้เลือกงาน และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ส่วนรายได้คงจะเป็นไปตามที่ต้องการหรือใกล้เคียง ขอให้ผู้สมัครพิจารณางานได้ตามต้องการ เพราะมีหลายแห่งที่ต้องการพนักงานเพื่อการทำงานกับสถานประกอบการด้วยกันทั้งนั้น